ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва при получаване на доставката в брой,в български лева.